$8,888 worth of Gold Bars to be Won

Congratulations to the 12 lucky winners of our Golden Prosperity Draw!

Winners of the Golden Prosperity Draw

Jayvee Dela Vega Inamac
xxx8669D

Andy Luo Gengqi
xxx4922H

Huang Qunyi
xxx2133C

Marco Savini
xxx8626X

Jia Ying Phua
xxx3086I

Wilson Widjijanto
xxx6702G

Chan Loke Yue
xxx2730E

Wong Cher Sheng
xxx1044G

Hong Eng Lee
xxx3244B

Ying Ying Kathy Kim
xxx5341A

Hizir Bin Mohamed Fuad
xxx5352J

Xue Fen Tiow
xxx8463G